Úvod 2020-01-08T15:17:53+01:00

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby svým klientům již od roku 1999. Snažíme se vždy o individuální přístup, který co nejpřesněji vyhoví zadání klienta a bude dostatečně eliminovat jeho rizika. Pracujeme v týmu, abychom mohli včas a v potřebném rozsahu reagovat na aktuální požadavky. Jsme připraveni poskytnout Vám vyhovující právní řešení.

KANCELÁŘ

Mgr. Radim Němeček, advokát – v roce 1992 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, v roce 1998 složil advokátní zkoušky a od této doby vykonává advokátní praxi v rozsahu základních právních odvětví, zejména v oblasti obchodního a občanského práva, smluvních závazkových vztahů a práva obchodních společností. Hovoří anglicky a částečně rusky.

Mgr. Veronika Borýsková, advokátkapři studiu na vysoké škole absolvovala praxi na Okresním státním zastupitelství v Uherském Hradišti, po dokončení studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně nastoupila do advokátní kanceláře Mgr. Radima Němečka. V rámci advokátní kanceláře poskytuje právní pomoc zejména v oblasti občanského, korporátního a trestního práva včetně zastupování klientů před soudy a orgány činnými v trestním řízení.

Irena Ondroušková – asistentka

KANCELÁŘ

Mgr. Radim Němeček, advokát – v roce 1992 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, v roce 1998 složil advokátní zkoušky a od této doby vykonává advokátní praxi v rozsahu základních právních odvětví, zejména v oblasti obchodního a občanského práva, smluvních závazkových vztahů a práva obchodních společností. Hovoří anglicky a částečně rusky.

Mgr. Veronika Borýsková, advokátka při studiu na vysoké škole absolvovala praxi na Okresním státním zastupitelství v Uherském Hradišti, po dokončení studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně nastoupila do advokátní kanceláře Mgr. Radima Němečka. V rámci advokátní kanceláře poskytuje právní pomoc zejména v oblasti občanského, korporátního a trestního práva včetně zastupování klientů před soudy a orgány činnými v trestním řízení.

Irena Ondroušková – asistentka

SLUŽBY

Poskytujeme právní služby především v těchto oblastech:

Obchodní právo: sepisování obchodních smluv včetně smluv s mezinárodním prvkem, zakládání a změny obchodních společností, převody podílů, převody akcií, sepis podkladů pro likvidaci společností a výmaz z obchodního rejstříku, licenční smlouvy, smlouvy o úvěru, zajištění a utvrzení dluhů, vymáhání pohledávek až do stádia exekučního řízení apod.

Občanské právo: převody nemovitostí včetně bytů a nebytových prostor, zástavní smlouvy, věcná břemena, nájemní i pachtovní smlouvy, smlouvy o zápůjčce, darovací smlouvy, nájmy bytů, majetková vypořádání apod.

Zastupování před soudy a správními orgány: obchodní spory, občanskoprávní řízení, žaloby proti rozhodnutí správního orgánu, kasační stížnosti apod.

Insolvence: sepisování insolvenčních návrhů, přihlášky pohledávek, sledování insolvenčního rejstříku, oddlužení – tzv. osobní bankroty apod.

Trestní právo: obhajoba v trestním řízení, v řízení v trestních věcech mladistvých, zastupování poškozených apod.

Dále poskytujeme služby také v těchto oblastech: směnečné právo, manželské majetkové právo, rozvody apod.

SLUŽBY

Poskytujeme právní služby především v těchto oblastech:

Obchodní právo: sepisování obchodních smluv včetně smluv s mezinárodním prvkem, zakládání a změny obchodních společností, převody podílů, převody akcií, sepis podkladů pro likvidaci společností a výmaz z obchodního rejstříku, licenční smlouvy, smlouvy o úvěru, zajištění a utvrzení dluhů, vymáhání pohledávek až do stádia exekučního řízení apod.

Občanské právo: převody nemovitostí včetně bytů a nebytových prostor, zástavní smlouvy, věcná břemena, nájemní i pachtovní smlouvy, smlouvy o zápůjčce, darovací smlouvy, nájmy bytů, majetková vypořádání apod.

Zastupování před soudy a správními orgány: obchodní spory, občanskoprávní řízení, žaloby proti rozhodnutí správního orgánu, kasační stížnosti apod.

Insolvence: sepisování insolvenčních návrhů, přihlášky pohledávek, sledování insolvenčního rejstříku, oddlužení – tzv. osobní bankroty apod.

Trestní právo: obhajoba v trestním řízení, v řízení v trestních věcech mladistvých, zastupování poškozených apod.

Dále poskytujeme služby také v těchto oblastech: směnečné právo, manželské majetkové právo, rozvody apod.

PRAKTICKÉ INFORMACE

Cena je dohodnuta v  závislosti na druhu požadovaných právních služeb, jinak platí vyhláška č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif). Obvykle se hradí záloha, která se po vyčerpání doplňuje. Kancelář je plátcem DPH. Sdělení pro spotřebitele: Česká advokátní komora byla s odkazem na zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a klientem spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb. Webové stránky České advokátní komory: www.cak.cz

PRAKTICKÉ INFORMACE

Cena je dohodnuta v  závislosti na druhu požadovaných právních služeb, jinak platí vyhláška č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif). Obvykle se hradí záloha, která se po vyčerpání doplňuje. Kancelář je plátcem DPH. Sdělení pro spotřebitele: Česká advokátní komora byla s odkazem na zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a klientem spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb. Webové stránky České advokátní komory: www.cak.cz

KONTAKT

Advokátní kancelář je dobře dostupná,nachází se v centru Uherského Hradiště na Kollárově ulici (přímo naproti SŠPHZ), kde je možné přímo i zaparkovat (zpoplatněná zóna).

Mgr. Radim Němeček, advokát
Kollárova 447
686 01 Uherské Hradiště

telefon/fax: +420 572 554 155
e-mail: sekretariat@aknemecek.cz
ID datové schránky: bp9gsfa

OTEVŘÍT MAPU

KONTAKT

Advokátní kancelář je dobře dostupná,nachází se v centru Uherského Hradiště na Kollárově ulici (přímo naproti SŠPHZ), kde je možné přímo i zaparkovat (zpoplatněná zóna).

Mgr. Radim Němeček, advokát
Kollárova 447
686 01 Uherské Hradiště

telefon/fax: +420 572 554 155
e-mail: sekretariat@aknemecek.cz
ID datové schránky: bp9gsfa

OTEVŘÍT MAPU