Přeskočit na navigaci

kancelář

Mgr. Radim Němeček, advokát - v roce 1992 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, v roce 1998 složil advokátní zkoušky a od této doby vykonává advokátní praxi v rozsahu základních právních odvětví, zejména v oblasti obchodního a občanského práva, smluvních závazkových vztahů a práva obchodních společností. Hovoří anglicky.

 

JUDr. Nikola Mazáčová, advokátní koncipientka – v roce 2009 absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, od roku 2008 pracovala jako praktikantka v advokátní kanceláři Mgr. Radima Němečka, kde po dokončení studia pokračuje jako advokátní koncipientka. V roce 2015 složila na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze rigorózní zkoušku v oboru občanské právo a získala titul JUDr. V rámci praxe advokátní koncipientky poskytuje právní pomoc zejména v oblasti obchodního a občanského práva, smluvních závazkových vztahů, rodinného a insolvenčního práva, a to včetně sepisování smluv a zastupování u soudu, kde je ze zákona oprávněna při jednotlivých úkonech právní služby advokáta zastoupit.

 

Mgr. Veronika Borýsková, advokátní koncipientka - v roce 2013 absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, během roku 2012 působila jako praktikantka na OSZ v Uherském Hradišti a po dokončení studia na PF MU nastoupila do advokátní kanceláře Mgr. Radima Němečka, kde pracuje jako advokátní koncipientka. Poskytuje právní pomoc zejména v oblasti občanského a obchodního práva, smluvních závazkových vztahů, práva obchodních společností, trestního práva apod.

Mgr .Vladimíra Mikulková, advokátní koncipientka - v roce 2014 absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, během roku 2013 pracovala na právním oddělení Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně a po dokončení studia na PrF MU nastoupila do advokátní kanceláře Mgr. Radima Němečka, kde pracuje jako advokátní koncipientka. Poskytuje právní pomoc především v oblasti občanského a správního práva.

Irena Ondroušková - asistentka