Přeskočit na navigaci

služby

Poskytujeme právní služby především v těchto oblastech:

Obchodní právo: sepisování obchodních smluv včetně smluv s mezinárodním prvkem, zakládání a změny obchodních společností, převody podílů, převody akcií, sepis podkladů pro likvidaci společností a výmaz z obchodního rejstříku, smlouvy o úvěru, zajištění a utvrzení dluhů, vymáhání pohledávek až do stádia exekučního řízení apod.

Občanské právo: převody nemovitostí včetně bytů a nebytových prostor, zástavní smlouvy, věcná břemena, nájemní i pachtovní smlouvy, smlouvy o zápůjčce, darovací smlouvy, nájmy bytů apod.

Zastupování před soudy a správními orgány: obchodní spory, občanskoprávní řízení, žaloby proti rozhodnutí správního orgánu, kasační stížnosti apod.

Insolvence: sepisování insolvenčních návrhů, přihlášky pohledávek, sledování insolvenčního rejstříku, oddlužení - tzv. osobní bankroty apod.

Trestní právo: obhajoba v trestním řízení, v řízení v trestních věcech mladistvých, zastupování poškozených apod.

Dále poskytujeme služby také v těchto oblastech: směnečné právo, licenční smlouvy, smluvené rozvody včetně smluv o vypořádání majetkových vztahů, dohody o vypořádání společného jmění manželů apod.